! , (1983-1985 ). Trương Quốc Cường SO NHA 4 NGO 6, PHO DA NANG, HAI PHONG. , , , . , . , - , , . , , . , , .. P.S. , , twilight.zone.77@yandex.ru !

:

0 574 12.11.2015

:

!

.

:


Yandex

Mail.ru

Google